Program

Találkozzunk 2023. április 2-án, Virágvasárnap este!

A budai oldal felől érkezők az ukrán nagykövetség előtt (Bp. 1125, Istenhegyi út 84./B-vel szembeni járdaszakaszon) gyülekeznek 18.30-kor.

A pesti oldal felől érkezők az orosz nagykövetség előtt (Bp. 1062, Andrássy u. 101. előtti járdaszakaszon) gyülekeznek 19.00-kor.Csöndben emlékezünk a háborúban meghalt áldozatokra, szenvedőkre, majd elmondjuk azt a kérést, amely Szent Ferenc béke imájaként ismert, és amely arról szól, hogy a Jóisten segítsen bennünket a béke eszközévé tenni, "nem azért, hogy minket vigasztaljanak, hanem hogy mi vigasztaljunk másokat", és "nem azért, hogy minket szeressenek, hanem hogy mi szeressünk másokat".Ezt követően elindulunk a nagykövetségek felől a Ferenciek tere irányába égő gyertyákkal. 

A séta alatt a békéről szóló egyházi, és világi dalokat éneklünk. Az eredeti énekeket felvételről kihangosítjuk, hogy a résztvevők egyformát énekeljenek. A dalok kottájának egy részét és a dalszövegeket itt alul lehet olvasni.Megérkezve a Ferenciek terére az ukrán nagykövetség és az orosz nagykövetség felől érkezők kezet fognak egymással. 

Ez kb. este 7.50-8.00-kor lenne. Itt fogadna minket Fabiny Tamás püspök úr köszöntő szava. A Ferenciek terén a többi történelmi egyház képviselője is jelen lenne, amely még szervezés alatt van. Kárpáti Kázmér Atya (A Bp. Belvárosi Ferences templom templomigazgatója) jelezte, hogy ő is jelen lesz.

Ezután egy színművész barátunk elmondja Babits Mihály Húsvét előtt című versét. 

Zárásként mindannyian elmondjuk együtt az 50. (protestáns Bibliában az 51.) zsoltárt.

A felvonulás szövegei

Szent Ferencnek tulajdonított békeima

"Istenünk tégy minket a Te békéd eszközévé,

hogy a szeretet melegét árasszuk, ahol a gyűlölet pusztít,

hogy megbocsássunk, ahol a bűn tombol,

hogy egyesítsünk, ahol a széthúzás diadalmaskodik,

hogy igazságot vigyünk oda, ahol tévedés van,

hitet, ahol sötétség van,

örömet, ahol szenvedés van.

Mindezt nem azért, hogy minket vigasztaljanak, hanem hogy mi vigasztaljunk másokat.

Nem azért, hogy minket, szeressenek, hanem hogy mi szeressünk másokat.

Nem azért, hogy minket megértsenek, hanem hogy mi értsünk meg másokat.

Mert amikor adunk, ugyanakkor kapunk.

Amikor megbocsátunk, nekünk is megbocsátanak.

Amikor meghalunk, új életre ébredünk.

Ámen."

Assisi Szent Ferenc

Szent Ferenc és a gubbiói farkas. Molnár C. Pál (1894 - 1981)

Assisi Ferenc (Franciscus Assisiensis)

a Ferenc-rendiek szerint: szerafikus Szent Ferenc ("Pater seraphicus") (Szül.: Assisi, 1182. július 5. – Meghalt: Assisi, 1226. október 3.)

A legrégebbi fennmaradt Szent Ferenc-ábrázolás a subiacoi bencés apátság bejárata közelében lévő freskó, amelyet 1228 márciusa és 1229 márciusa között festettek.  

Dalok

Evangélikus énekeskönyv: 465. ének. Béke legyen a nap alatt

Bob Dylan: Blowing in the wind 

Kárpát-medencei népénekgyűjtemény számára (Kottás harangszó c. kötet): Béke fejedelme, szentséges Istenünk!

Koncz Zsuzsa: Békét és reménységet 

Református énekeskönyv: 293. ének. Uram, bocsásd el népedet békével

John Lennon: Give Peace a chance  

Bagdi Bella és Kovács Zoltán: Gyújts egy gyertyát a Földért

Louis Armstrong: What a Wonderful World

Kereszténydalok: A világ békérõl beszél 

Hair: Aquarius

Dévényi Erika: BÉKE BENNEM

Michael Jackson: Heal the World

Jacques Berthier, Taizé: Jézus életem, erőm, békém 

The Police, dalszerzők: Gordon Matthew Sumner: One World

Szarka Tamás: Állnak az órák

DalszövegekEvangélikus énekeskönyv: 465. ének. Béke legyen a nap alatt  

1. Béke legyen a nap alatt, Emberek közt jó akarat; Szerezz köztünk békét, urunk, Melyért buzgón imádkozunk!

2. Téged imád a te néped, Neked zeng e hálaének, Mindenható Atya Isten, Ki lakozol a mennyekben.
3. Ó, irgalmazz, Jézus, nékünk, Aki megtartottad éltünk, Bűnünk terhét ki levetted, Üdvösségünk megszerezted!
4. Jézus Krisztus, Isten fia, Hozzád száll e hálaima, Ki Atyádnak ülsz a jobbján Eget, földet kormányozván.
5. Te is békét szerezz nékünk, Szentlélek, áldott Istenünk, Hívek világosítója, Igazságban megtartója!
6. Ó, szentséges Szentháromság, Tőled ered minden jóság! Te vagy szívünk menedéke, Legyen mind e földön béke!

Lk 2,14. ősi liturgikus ének (Gloria in excelsis). Tranoscius énekeskönyv 1636 (szlovák).

Bob Dylan: Blowin in the wind 

How many roads must a man walk down

Before you call him a man?

How many seas must a white dove sail

Before she sleeps in the sand?

Yes, and how many times must the cannonballs fly

Before they're forever banned?

The answer, my friend, is blowin' in the wind

The answer is blowin' in the wind

Yes, and how many years must a mountain exist

Before it is washed to the sea?

And how many years can some people exist

Before they're allowed to be free?

Yes, and how many times can a man turn his head

And pretend that he just doesn't see?

The answer, my friend, is blowin' in the wind

The answer is blowin' in the wind

Yes, and how many times must a man look up

Before he can see the sky?

And how many ears must one man have

Before he can hear people cry?

Yes, and how many deaths will it take 'til he knows

That too many people have died?

The answer, my friend, is blowin' in the wind

The answer is blowin' in the wind

Béke Fejedelme

 1. Béke fejedelme, szentséges Istenünk!
  Úr Jézus szent Szíve, békéért esdeklünk.
 2. Békét adj szívünknek, békét családunknak,
  békét nemzetünknek, békét a világnak!
 3. Szűz Mária Szíve, béke példaképe,
  fiad szent Szívénél közbenjárónk légy te! R)
 4. Liliom, virágszál te vagy, ó, Mária,
  eszközölj Fiadnál békét a számunkra! R)
 5. Árvák és özvegyek sírását meghallgasd, könyörgéseinket Mária elfogadd! R)
 6. Derítsd fel hazánkra a békesség napját,
  adjál világbékét, Mária, Szűzanyánk! R)
 7. Szüntesd meg a világ háborgó tengerét
  enyhítsd vérző szívünk fájdalmát, keservét! R

Kárpát-medencei népénekgyűjtemény számára (Kottás harangszó c. kötet)

Békét és reménységet

Nézem a tó vizét
hallom a halk zenét
és látom az égbolt hulló csillagát
Mint közönyös idegent
úgy érzem a végtelent

Valahol egy gyermek sír
és semmi se jó, ami hír
Oly sok a szenvedés
a jóindulat kevés
az ostobasággal szemben védtelen

Világra jövünk valahol
és az élet néha pokol
Ha valahol létezel
mondd, miért tűröd el

Békét adj, Uram, kérlek
a háborgó szívemnek
Békét és reménységet
a megszületendő gyereknek

Békét adj, Uram, kérlek
a háborgó szívemnek
Békét és reménységet
a megszületendő gyereknek

Hallom a híreket
nézem a képeket
mért kell, hogy így legyen, óh Istenem

Annyi a szenvedés
és a segítség kevés
Ha valahol létezel
mondd, miért tűröd el

Békét adj, Uram, kérlek
A háborgó szíveknek
Békét és reménységet
minden ártatlan gyereknek

Békét adj, Uram, kérlek
a háborgó szívemnek
Békét és reménységet
a megszületendő gyereknek

Békét és reménységet
békét a világnak
Békét és reménységet
az ember ennyit csak kívánhat

Békét adj, Uram, kérlek
A háborgó szíveknek
Békét és reménységet
minden ártatlan gyereknek

Békét és reménységet
békét a világnak
Békét és reménységet
az ember ennyit csak kívánhat

Adj békét, adj békét
Békét és reménységet

Békét a világnak.

Bródy János - Tolcsvay László, Koncz Zsuzsa

Uram, bocsásd el népedet békével 

 1. Uram, bocsásd el népedet békével,
  Üdvözítésed kívánt örömével,
  Mert megtaláltuk, amit lelkünk kedvel,
  Megragadjuk hittel, nem bocsátjuk el;
  Már ő miénk, mi vagyunk az övéi,
  Véle egy testek, java részesei.
 2. E gyarló testben Jézus él már, nem mi,
  Hű szerelmétől nem szakaszt el semmi.
  Ó, Jézus, gyenge hitünket neveljed,
  Te magad lelkünk az égre emeljed,
  Hogy így lelkünket az ég dicső vára
  Fogja be, annak örökös javára.

szöveg: Szentgyörgyi Kemény J., Debrecen, 1806 | dallam: L. Bourgeois, Strasbourg, 1545 (23. zsoltár)

John Lennon: Give Peace a chance 

John Lennon: Give Peace a chance

Ev'rybody's talking 'bout

Bagism, Shagism, Dragism, Madism, Ragism, Tagism
This-ism, that-ism, is-m, is-m, is-m

All we are saying is give peace a chance
All we are saying is give peace a chance

Hit it
C'mon, ev'rybody's talking about
Ministers, sinisters, banisters and canisters
Bishops and Fishops and Rabbis and Popeyes and bye-bye, bye-byes

All we are saying is give peace a chance
All we are saying is give peace a chance

Let me tell you now
Ev'rybody's talking 'bout
Revolution, evolution, masturbation, flagellation, regulation, integrations
Meditations, United Nations, congratulations

All we are saying is give peace a chance
All we are saying is give peace a chance

Ev'rybody's talking 'bout
John and Yoko, Timmy Leary, Rosemary, Tommy Smothers, Bobby Dylan, Tommy Cooper
Derek Taylor, Norman Mailer, Alan Ginsberg, Hare Krishna, Hare, Hare Krishna

All we are saying is give peace a chance
All we are saying is give peace a chance

All we are saying is give peace a chance
All we are saying is give peace a chance

All we are saying is give peace a chance
All we are saying is give peace a chance

All we are saying is give peace a chance
All we are saying is give peace a chance

All we are saying is give peace a chance
All we are saying is give peace a chance

All we are saying is give peace a chance
All we are saying is give peace a chance

All we are saying is give peace a chance
All we are saying is give peace a chance

Bagdi Bella és Kovács Zoltán: Gyújts egy gyertyát a Földért 

Gyújts egy gyertyát a Földért,

Gyújts egy gyertyát az életért,
Gyújts egy gyertyát a szeretetért,
Gyújts egy gyertyát a békéért.

Ez a Föld az otthonunk, ez a Föld ahol lakunk,
Az élethez tőle mindent megkapunk,
Múltunk és jövőnk őrzője a Föld,
Hát őrizzük meg egymásnak életek között.
Kinek szíve mindenkiért egyformán dobog,
Szívünkben gyújts gyertyát, mely szebb jövőért lobog,
A Föld az otthonunk, a Föld ahol lakunk,
Legyünk a jel, a reménység, kik változást hozunk.

Gyújts egy gyertyát az erdőkért
Gyújts egy gyertyát a folyókért,
Gyújts egy gyertyát a kék égért,
Gyújts egy gyertyát a jövőnkért.

Bárhol légy, van remény,
Megfordulhat még ez a világ,
De tenned kell, belülről ébredj fel,
Hogy elérkezzen végre egy új világ.

Ez a Föld az otthonunk, ez a Föld ahol lakunk,
Az élethez tőle mindent megkapunk,
Múltunk és jövőnk őrzője a Föld,
Hát őrizzük meg egymásnak életek között.
Kinek szíve mindenkiért egyformán dobog,
Szívünkben gyújts gyertyát, mely szebb jövőért lobog,
A Föld az otthonunk, a Föld ahol lakunk,
Legyünk a jel, a reménység, kik változást hozunk.

Ez a Föld az otthonunk, ez a Föld ahol lakunk,
Az élethez tőle mindent megkapunk,
Múltunk és jövőnk őrzője a Föld,
Hát őrizzük meg egymásnak életek között.
Kinek szíve mindenkiért egyformán dobog,
Szívünkben gyújts gyertyát, mely szebb jövőért lobog,
A Föld az otthonunk, a Föld ahol lakunk,
Legyünk a jel, a reménység, kik változást hozunk.

Louis Armstrong: What a Wonderful World 

I see trees of greenRed roses tooI see them bloomFor me and youAnd I think to myselfWhat a wonderful worldI see skies of blueAnd clouds of whiteThe bright blessed dayThe dark sacred nightAnd I think to myselfWhat a wonderful worldThe colors of the rainbowSo pretty in the skyAre also on the facesOf people going byI see friends shaking handsSaying how do you doThey're really sayingI love youI hear babies cryI watch them growThey'll learn much moreThan I'll ever knowAnd I think to myselfWhat a wonderful worldYes, I think to myselfWhat a wonderful worldOoh, yes

A VILÁG BÉKÉRŐL BESZÉL

A világ békéről beszél, s közben fegyverek dörögnek,
Egymást ölik az emberek, milyen értelmetlen ez.
Mit érnek el vele? Csak tovább nő a gyűlölet,
S igazi cél nélkül folyik el annyi vér.
Refr:
Legyen végre vége, legyen már béke,
Hisz a szeretet mindennél többet ér.
Legyen végre vége, legyen már béke,
Hisz a szeretet mindennél többet ér.
Annyi az ártatlan gyerek, ki nem ért semmit, csak éhezik,
Az apja kint harcol a fronton, s nem tudja mi az, hogy otthon.
A család egy pincében kuporog, megszokták már ezt a nyomort
Hát ki lesz ki először kimondja már a szót.
Refr: Legyen végre vége
Nem kell több gyűlölet, hiszen van még szeretet,
Ki lesz ki először kimondja már a szót?
Elég volt annyi vér, bocsáss meg, ez többet ér,
Hát ki lesz ki először kimondja már a szót? 

https://www.keresztenydalok.hu/enekek/a_vilag_bekerol_beszel

Hair: Aquarius

When the Moon is in the Seventh HouseAnd Jupiter aligns with Mars,Then peace will guide the planetsAnd love will steer the starsThis is the dawning of the age of AquariusThe age of AquariusAquariusAquariusHarmony and understandingSympathy and trust aboundingNo more falsehoods or derisionsGolden living dreams of visionsMystic crystal revelationAnd the mind's true liberationAquariusAquariusWhen the Moon is in the Seventh HouseAnd Jupiter aligns with Mars,Then peace will guide the planetsAnd love will steer the starsThis is the dawning of the age of AquariusThe age of AquariusAquariusAquariusAquariusAquariusAquarius

Music: Galt MacDermotLyrics: Gerome Ragni; ‎James Rado 

Dévényi Erika: BÉKE BENNEM 

Nem akarok a dolgok mögé bújni

Azt akarom, hogy megtaláljanak
Nem akarok egy fal mögött állni
Azt akarom, hogy süssön rám a nap
Nem akarok sötétben élni
Azt akarom, hogy fény legyek
Nem akarom az éj hatalmát
Azt akarom, hogy békét leljek
Nem akarom a viharos szelet
Csak a lágy szellőt kívánom
Nem akarom a fagyos hideget
Csak a harmat cseppjét áhítom
Nem akarom az ördög tüzét
Isten igéjét akarom
Nem akarom a félelmeket
Isten békéje tartson 

Michael Jackson: Heal the World

(Think about um, the generationsAnd ah, say we want to make it a better place for our childrenAnd our children's children so that they, theyThey, they know it's a better world for themAnd think if they can make it a better place)


There's a place in your heartAnd I know that it is loveAnd this place it was brighter than tomorrowAnd if you really tryYou'll find there's no need to cryIn this place you'll feel there's no hurt or sorrowThere are ways to get thereIf you care enough for the livingMake a little spaceMake a better placeHeal the worldMake it a better placeFor you and for me, and the entire human raceThere are people dyingIf you care enough for the livingMake a better place for you and for meIf you want to know whyThere's love that cannot lieLove is strongIt only cares of joyful givingIf we try we shall seeIn this bliss we cannot feelFear of dread, we stop existing and start livingThen it feels that alwaysLove's enough for us growingMake a better worldSo make a better worldHeal the worldMake it a better placeFor you and for me, and the entire human raceThere are people dyingIf you care enough for the livingMake a better place for you and for meAnd the dream we were conceived in will reveal a joyful faceAnd the world we once believed in will shine again in graceThen why do we keep strangling lifeWound this earth, crucify its soul?Though it's plain to see, this world is heavenlyBe god's glowWe could fly so highLet our spirits never dieIn my heart I feel you are all my brothersCreate a world with no fearTogether we cry happy tearsSee the nations turn their swords into plowsharesWe could really get thereIf you cared enough for the livingMake a little spaceTo make a better placeHeal the worldMake it a better placeFor you and for me, and the entire human raceThere are people dyingIf you care enough for the livingMake a better place for you and for meHeal the worldMake it a better placeFor you and for me, and the entire human raceThere are people dyingIf you care enough for the livingMake a better place for you and for meHeal the world (heal the world)Make it a better placeFor you and for me, and the entire human raceThere are people dyingIf you care enough for the livingMake a better place for you and for meThere are people dyingIf you care enough for the livingMake a better place for you and for meThere are people dyingIf you care enough for the livingMake a better place for you and for meYou and for me (for a better place)You and for me (make a better place)You and for me (make a better place)You and for me (heal the world we live in)You and for me (save it for our children)You and for me (heal the world we live in)You and for me (save it for our children)You and for me (heal the world we live in)You and for me (save it for our children)You and for me (heal the world we live in)You and for me (save it for our children) 

Jacques Berthier, Taizé: Jézus életem, erőm, békém  

Jézus életem, erőm, békém,

Jézus társam, örömöm,
Benned bízom, Te vagy az Úr,
Már nincs mit félnem, mert bennem élsz,
Már nincs mit félnem, mert bennem élsz. 

The Police, dalszerzők: Gordon Matthew Sumner: One World 

One world is enough for all of usOne world is enough for all of us 

It's a subject we rarely mentionBut when we do we have this little inventionBy pretending they're a different world from meI show my responsibility 

One world is enough for all of usOne world is enough for all of us 

The third-world breathes our air tomorrowWe live on the time we borrowIn our world there's no time for sorrowIn their world there is no tomorrow 

One world is enough for all of usOne world is enough for all of us 

Lines are drawn upon the worldBefore we get our flags unfurledWhichever one we pickIt's just a self deluding trick 

One world is enough for all of usOne world is enough for all of us 

I don't want to bring a sour noteRemember this before you voteWe can all sink or we all float'Cause we're all in the same big boat 

One world is enough for all of usOne world is enough for all of usOne world is enough for all of usOne world is enough for all of usOne world is enough for all of us 

It may seem a million miles awayBut it gets a little closer everydayIt may seem a million miles awayBut it gets a little closer everydayIt may seem a million miles awayBut it gets a little closer everyday 

One worldOne-one worldOne world

Szarka Tamás: Állnak az órák

Jaj, de gyönyörűen mondta, mondta, mondta

Légyszi gyere, gyere élve haza

Ne lőjetek ma már!

Ezt a levelet a hajnal írta, sírta

Vérpiros a csodaszép homloka

Ne lőjetek ma már!

Tudod, tudod ugye mégis jobb lett volna

Puskacsőbe fehér orgona?

Ne lőjetek ma már!

Ezt a levelet az éjjel írta, sírta

Hol lehet a csupa jók városa?

Ne lőjetek ma már!

Állnak az órák

És hullik a hó rád

S mégis csak várlak haza

Álmomban voltál

És nyár volt a tónál

S rajtad volt az illata

Úgy várlak haza

Megszakad a szíve húrja, húrja, húrja

Sírva leborul a bárzongora

Ne lőjetek ma már!

Újra dübörög a régi nóta, nóta

Bombariadó az ördög dala

Ne lőjetek ma már!

Állnak az órák

És hullik a hó rád

S mégis csak várlak haza

Álmomban voltál

És nyár volt a tónál

S rajtad volt az illata

Úgy várlak haza

BABITS MIHÁLY: HÚSVÉT ELŐTT

S ha kiszakad ajkam, akkor is,
e vad, vad március évadán,
izgatva bellül az izgatott
fákkal, a harci márciusi
inni való
sós, vérizü széltől részegen,
a felleg alatt,
sodrában a szörnyü malomnak:
ha szétszakad ajkam, akkor is,
ha vérbe lábbad a dallal és
magam sem hallva a nagy Malom
zugásán át, dalomnak izét
a kinnak izén
tudnám csak érzeni, akkor is
- mennyi a vér! -
szakadjon a véres ének!
Van most dicsérni hősöket, Istenem!
van óriások vak diadalmait
zengeni, gépeket, ádáz
munkára hülni borogatott
ágyuk izzó torkait:
de nem győzelmi ének az énekem,
érctalpait a tipró diadalnak
nem tisztelem én,
sem az önkény pokoli malmát:
mert rejtek élet száz szele, március
friss vérizgalma nem türi géphalált
zengeni, malmokat; inkább
szerelmet, embert, életeket,
meg nem alvadt fürge vért:
s ha ajkam ronggyá szétszakad, akkor is
ez inni való sós vérizü szélben,
a felleg alatt,
sodrában a szörnyü Malomnak,
mely trónokat őröl, nemzeteket,
százados korlátokat
roppantva tör szét, érczabolát,
multak acél hiteit,
s lélekkel a testet, dupla halál
vércafatává
morzsolva a szüz Hold arcába köpi
s egy nemzedéket egy kerék-
forgása lejárat:
én mégsem a gépet énekelem
márciusba, most mikor
a levegőn, a szél erején
érzeni nedves izét
vérünk nedvének, drága magyar
vér italának:
nekem mikor ittam e sós levegőt,
kisebzett szájam és a szók
most fájnak e szájnak:
de ha szétszakad ajkam, akkor is,
magyar dal március évadán,
szélnek tör a véres ének!
Én nem a győztest énekelem,
nem a nép-gépet, a vak hőst,
kinek minden lépése halál,
tekintetétől ájul a szó,
kéznyomása szolgaság,
hanem azt, aki lesz, akárki,
ki először mondja ki azt a szót,
ki először el meri mondani,
kiáltani, bátor, bátor,
azt a varázsszót, százezerek
várta lélekzetadó szent
embermegváltó, visszaadó,
nemzetmegmentő, kapunyitó,
szabadító drága szót,
hogy elég! hogy elég! elég volt!
hogy béke! béke!
béke! béke már!
Legyen vége már!
Aki alszik, aludjon,
aki él az éljen,
a szegény hős pihenjen,
szegény nép reméljen.
Szóljanak a harangok,
szóljon allelujja!
mire jön uj március,
viruljunk ki ujra!
egyik rész a munkára,
másik temetésre
adjon Isten bort, buzát,
bort a feledésre!
Ó béke! béke!
legyen béke már!
Legyen vége már!
Aki halott, megbocsát,
ragyog az ég sátra,
Testvérek, ha tul leszünk,
sohse nézünk hátra!
Ki a bünös, ne kérdjük,
ültessünk virágot,
szeressük és megértsük
az egész világot:
egyik rész a munkára,
másik temetésre:
adjon Isten bort, buzát,
bort a feledésre!

Rembrandt van Rijn: Az imádkozó Dávid, 1652

Az 50. (51.) zsoltár

Könyörülj rajtam, Istenem,

szerető jóságod szerint,

és minthogy mérhetetlen a te irgalmad,

gonoszságomat töröld le rólam!

Mosd le bűnömet teljesen,

és vétkemtől tisztíts meg engem!

Gonoszságomat belátom,

bűnöm előttem lebeg szüntelen.

Egyedül csak ellened vétkeztem,

ami színed előtt gonosz, olyat tettem.

Te feddhetetlen vagy döntéseidben,

és igazságos, amikor ítélsz.

Íme, én bűnben születtem,

anyám már vétekben fogant engem.

Te pedig a szívben élő hűséget kedveled,

és kinyilatkoztattad nekem bölcsességed titkait.

Hints meg izsóppal, és tiszta leszek,

moss meg, és fehérebb leszek, mint a hó!

Add, hogy vidámságot és örömet halljak,

hadd örvendezzenek megtört csontjaim!

Fordítsd el bűneimtől arcodat,

és töröld el minden vétkem.

Tiszta szívet teremts bennem, Istenem,

új és erős lelket önts belém!

Ne taszíts el színed elől,

és szent lelkedet ne vond meg tőlem!

Add meg újra az üdvösség örömét,

a készséges lelkületet erősítsd bennem!

A vétkeseknek megmutatom utadat,

és a bűnösök hozzád térnek.

Ments meg a vérontástól, Isten, szabadító Istenem,

igazságosságodat ujjongva hirdeti nyelvem.

Nyisd meg, Uram, ajkamat,

hogy dicséretedet hirdesse szavam!

Hiszen te a véres áldozatot nem kedveled,

s ha égőáldozatot hoznék, nem vennéd szívesen.

Isten előtt kedves áldozat a megtört lélek,

te nem veted meg a töredelmes és alázatos szívet.

Jóságodban, Uram, tégy jót Sionnal,

Építsd fel újra Jeruzsálem falait!

Akkor majd neked tetsző áldozatot hoznak eléd, 

és oltárodon fiatal tulkokat áldoznak.