A megemlékezés fotói

Nem voltunk sokan, de akik voltak, azok át tudták érezni a találkozás örömét. Az Orosz Nagykövetségtől indulók kb. 30-an, az Ukrán Nagykövetségtől indulók kb. 20-an voltak. A Ferenciek terén kb. 30-an vártak. Később, még többen csatlakoztak. 

Amikor összetalálkoztunk, mindenki kezet fogott az odaérkezőkkel. 

Nem volt tömegrendezvény. Megható és méltóságos volt. A Ferenciek terén beszélt hozzánk Kázmér Atya és Fabiny Tamás Püspök Úr. 

A Húsvét előtt c. verset felvételről hallottuk Latinovits Zoltán előadásában. Mintha, az égből szólt volna hozzánk figyelmeztetően és határozottan.

Az 50. (51.) zsoltárt Kázmér Atya kezdte, és mindannyian csatlakoztunk hozzá. 

Valami történt bennünk. 

Ott a téren, amikor együtt voltunk néhányan égő gyertyákkal, felnéztem az égre, és más nem jutott eszembe, csak az, hogy "Ki viszi át a békét a túlsó partra?", ill. "S ki viszi át fogában tartva a Szerelmet a túlsó partra!" (Nagy László, 1925-1978). 

Mert, hát igazából a szerelmet szeretnénk valahogy átvinni a határ másik oldalára. A szerelmet, a gyűlölet nélküli, mély és őszinte szeretetet, amit ember embertársa iránt érez. 

Nem látok esélyt a békére, csak a megbecsülés és a mély szeretet nyomán. Azután a két fél jogos sérelmeinek az őszinte tisztázására van szükség. Azonban, előbb szeretni kell. 

Ott a Ferenciek terén meleg volt. Jó volt együtt lenni.


A fotók

Köszönöm Sóti Istvánnak a részvételt és a fotókat.

Tisztáztam a rendőrség képviselőivel az "Adatvédelmi Szabályzat", vagyis a GDPR-kérdést a fotókkal kapcsolatban. Aki ilyen rendezvényen részt vesz, az vállalja saját magát.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:43. § g) pontja alapján a személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen a képmáshoz való jog megsértése. A 2:48. § (1) bek. szerint "képmás (…) elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges. A (2) bek. szerint "nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén." 

Készült egy videofelvétel is, amit Dózsa Endre állított össze. Köszönjük Neki.


Fotógaléria