Vigyük át a BÉKÉT a „túlsó partra”

Gyere velünk!

Politikamentes megemlékezést szervezünk a békéért, amely a megbékélésre és a kiengesztelődésre ösztönöz mindenkit, aki a háborútól szenved kívül és belül...

Gondoljunk a meghaltakra és a szenvedőkre!

Gyújtsunk gyertyát a halottakért!

Az égő gyertyákat visszük magunkkal.

A gyertya kifejezi a halottak lelkét, amely él és él bennünk. 

Ugyanakkor kifejezi a fényt is, ahogy énekelve visszük magunkkal. 

A fény most a mi megbékélési vágyunk fénye. "Ne rejtsük a véka alá!" Hordozzuk magunkkal!


A legkisebbek is felelősek az Emberiség bűneiért. A bánatra a szomszédunkban zajló háború bűne miatt van szükségünk. A betegségnek, a halálnak felismerése és sajnálata az első lépés a gyógyuláshoz, az Élethez. A mindannyiunkban rejlő gőg, harag, bosszúvágy lehet kicsiben a veszekedés, nagyban a háború kezdete. A "kicsik" szűk körben, kis kárral, a "nagyok" nagyban, nagy pusztítással végzik. a békét szeretnénk, akkor előbb magunkban kell békét teremteni. A háború kezdete óta már túl sokan álltak egyik, vagy másik oldalra. Nem keresünk már hibásokat. Előbb magunkba kell nézni, és a bűnbánatból fakadó alázatból tudunk a békéért tenni. Ha mi elkezdjük ezt, akkor talán azok is folytatják, akik hathatósan tehetnek azért, hogy a háború véget érjen.

2023. április 2-án, Virágvasárnap este találkozunk. 

A résztvevők egy része, a budai oldalról érkezők az ukrán nagykövetség előtt (Bp. 1125, Istenhegyi út 84./B-vel szembeni járdaszakaszon) gyülekeznek 18.30-kor, a pesti oldal felől érkezők az orosz nagykövetség előtt (Bp. 1062, Andrássy u. 101. előtti járdaszakaszon) gyülekeznek 19.00-kor. 

Csöndben emlékezünk a háborúban meghaltakra és szenvedőkre, majd elmondjuk a Szent Ferenc béke imájaként ismert gondolatot: legyünk a béke eszközévé, "nem azért, hogy minket vigasztaljanak, hanem hogy mi vigasztaljunk másokat", és "nem azért, hogy minket szeressenek, hanem hogy mi szeressünk másokat".
Ezután elindulunk a nagykövetségek felől a Ferenciek tere irányába égő gyertyákkal. A séta alatt a békéről szóló egyházi, és világi dalokat éneklünk. Megérkezve a Ferenciek terére az ukrán és az orosz nagykövetség felől érkezők kezet fognak egymással. Itt este 8.00-kor fogad minket Fabiny Tamás Evangélikus Püspök és Kázmér Atya, ferences szerzetes. Ezután egy színművész barátunk elmondja Babits Mihály: Húsvét előtt című versét. Zárásként elmondjuk az 50. (protestáns számozásban az 51.) zsoltárt.

Kérjük, hogy szeretettel és barátsággal érkezzetek! Ne hozzatok magatokkal zászlókat, transzparenseket, molinókat! Ne tegyetek hangos, barátságtalan kifejezéseket! 

Nem gondoljuk, hogy nincs "Igazság", de azt gondoljuk, hogy a jelen helyzetben a meggyőzés eszköze a "legyőzés" lenne, és itt senki nem akar senkit legyőzni. Mindenkinek lehet igaza a maga szempontjából, ezért ne hangoztassuk a mi igazságunkat hangosan ezen a napon! Halkan figyelmeztessük egymást, ha valaki megzavarja a belső csendet, amely alapja lehet a megbékélésnek!

Szeretettel és barátsággal:
Noémi, Tamás és Péter